Ur SLU:s kunskapsbank

Fettvävnaden påverkar fortplantningen hos mjölkkor

Senast ändrad: 18 maj 2021
Ko och foder

Högmjölkande kor ger så mycket mjölk efter kalvning att de ofta har svårt att energiförsörja sig. Den negativa energibalansen som uppkommer försämrar både kornas hälsa och reproduktionsförmåga. Att tidigt, innan energibalansen störts kraftigt, kunna identifiera mjölkkor som behöver extra stöd för att energiförsörja sig är avgörande för djurens välfärd och för mjölkbondens lönsamhet.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med det franska forskningsinstitutet INRAE undersökt kors fettvävnad för att ta reda på vilka gener som är aktiva och vilka protein som produceras vid god energibalans, och hur cellernas profil ändras vid obalans i ämnesomsättningen.

Studien visade att en stor uppsättning gener uttrycks annorlunda i fettvävnaden hos kor i starkt negativ energibalans. De flesta av dessa gener var kopplade till ämnesomsättningen och energibalansen, och en relativt stor andel var kopplade till fertilitet.

Resultaten bekräftar att det finns ett samband mellan störningar i ämnesomsättning och försämring i fortplantningsförmåga hos mjölkkor, och att störningens omfattning spelar stor roll. Vidare visar studien att specifika molekyler i fettvävnaden, till exempel adipocytokiner, bidrar till att reglera fortplantningen. Vissa av de utpekade molekylerna har potential att kunna användas för att tidigt identifiera kor som riskerar att drabbas av kraftigt störd energibalans. Detta skulle möjliggöra förebyggande åtgärder och leda till ökad djurvälfärd och lönsamhet.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222954

Referens

Mellouk N, Rame C, Naquin D, Jaszczyszyn Y, Touzé JL, Briant E, Guillaume D, Ntallaris T, Humblot P, Dupont J. Impact of the severity of negative energy balance on gene expression in the subcutaneous adipose tissue of periparturient primiparous Holstein dairy cows: Identification of potential novel metabolic signals for the reproductive system. PLoS One. 2019 Sep 26;14(9):e0222954.