Ur SLU:s kunskapsbank

Fodereffektivitet är inte samma egenskap under laktationen

Senast ändrad: 04 mars 2019

Att mjölkkorna utnyttjar fodret effektivt är viktigt, såväl för lönsamhet som för resurshushållning. De första veckorna efter kalvning har korna svårt att äta tillräckligt mycket för att försörja både sin egen kropp och mjölkproduktionen och de mobiliserar då energi från sitt kroppshull. Vid en alltför snabb och kraftig mobilisering riskerar kon att bli mer mottaglig för metaboliska störningar och nedsatt fruktsamhet och det är därför viktigt att korna utnyttjar fodret effektivt.

Våra studier syftar till att utveckla ett nordiskt avelsvärde för fodereffektivitet, utan att övriga egenskaper försämras. I studien ingick de tre största nordiska raserna, Holstein, Nordisk Röd (där SRB ingår) och Jersey. Kornas foderintag var genetiskt sett inte samma egenskap under laktationen, och skilde särskilt mellan tidig och sen laktation. Foderintaget i tidig laktation är därför inte en god indikator för resten av laktationen, vilket man bör ta hänsyn till när man registrerar och selekterar för fodereffektivitet hos mjölkkor. Den genetiska variationen under laktationen var mer stabil för kornas mjölkavkastning och kroppsvikt. Detta gällde alla tre raser.

Länk till artikeln

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030218307628

https://doi.org/10.3168/jds.2018-14611

Referens

Li B, Fikse WF, Løvendahl P, Lassen J, Lidauer MH, Mäntysaari P, Berglund B. 2018. Genetic heterogeneity of feed intake, energy-corrected milk, and body weight across lactation in primiparous Holstein, Nordic Red, and Jersey cows. Journal of Dairy Science 101 (11), 10011-10021.

 


Kontaktinformation

Britt Berglund, professor
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
britt.berglund@slu.se, 018-67 19 73, 073-951 83 93