Ur SLU:s kunskapsbank

Förekomst av Campylobacter i mjölkkobesättningar

Senast ändrad: 13 oktober 2020
Mjölkko

Bakterien Campylobacter är en vanlig orsak till mag-tarmsjukdom hos människa. Kyckling och kycklingprodukter är en känd smittkälla, men det finns också andra riskfaktorer som t ex konsumtion av opastöriserad mjölk och kontakt med lantbrukets djur. För att kunna följa smittspridning och hitta orsaker till sjukdomsutbrott är det viktigt med kunskap om var olika bakteriearter finns och hur en korrekt provtagning utförs.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och SVA har utvärderat provtagningsstrategier och undersökt förekomst av Campylobacter i olika åldersgrupper av nötkreatur. Tre provtagningsstrategier testades i fem mjölkkobesättningar. Strategierna inkluderade prover från avföring, ströbäddar och mjölkfilter i besättningarna. De djur som provtogs var mjölkkor, kvigor och kalvar under ett års ålder

Campylobacter påvisades i 152 av 250 prover, C. jejuni var den vanligaste förekommande arten av Campylobacter, följt av C. hyointestinalis. Ingen statistiskt säkerställd skillnad i förekomst kunde påvisas mellan åldersgrupperna.

Avföring var det material där Campylobacter oftast påvisades (79% av proverna positiva), medan prover från ströbädd och mjölkfilter inte fångade upp alternativt förekom inte bakterien i lika hög grad (62% respektive 14% positiva prover).

Studien visar att upprepade prover och olika typer av prov behövs för att optimera antalet isolerade bakteriearter och- stammar vid provtagning i en mjölkkobesättning.

Länk till publikationen

http://dx.doi.org/10.1136/vr.105610

Referens

Hansson, I., Olsson Engvall, E., Ferrari, S., Harbom, B., Lahti, E.
(2020) Detection of Campylobacter species in different types of samples from dairy farms.

Kontaktinformation
Ingrid Hansson, Universitetslektor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
ingrid.hansson@slu.se, +4618672391