Ur SLU:s kunskapsbank

Fostervätskor och isoleringsgrad påverkar var kon kalvar

Senast ändrad: 04 mars 2019

I naturen söker kon skydd inför kalvning, men också kor i produktion vill isolera sig, till exempel bakom en avbalkning. Mer kunskap är dock nödvändig för att optimera utformningen av kalvningsplatsen.

Vi vet inte hur ett kalvningsskydd ska se ut för att kon ska vilja kalva där. Enligt tidigare studier kan kor lockas att kalva där andra kor kalvat tidigare. Båda dessa aspekter kan alltså påverka om kon kommer att vilja isolera sig.

Syftet med denna studie var att 1) testa vilken typ av fysisk isolering (barriär: 1,5 m eller 3 m bred) som bäst uppfyllde kons motivation och 2) undersöka om fostervätska skulle kunna ha en attraktiv effekt på kor och styra var de kalvar.

Försöket visade att bara ett fåtal av korna kalvade i skydd, oavsett barriärens bredd. De kor som ändå använde skyddet föredrog det som var bredare, och använde detta mer båda före och efter kalvning. Vi såg också att korna lockades till både sin egen och andra kors fostervätskor.

För att designa en lämplig kalvningsplats i framtiden kan man erbjuda en bred barriär som skydd och möjligtvis använda attraktiva vätskor för att styra kon till rätt plats.

Referens

Jensen MB, Rørvang MV. 2018. The degree of visual cover and location of birth fluids affect dairy cows' choice of calving site. Journal of Dairy Science 101 (10):9483-9492. Doi: 10.3168/jds.2018-4724

Länk till artikeln

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030218307513