Ur SLU:s kunskapsbank

Gigacow – SLUs digitala nätverk för mjölkkor

Senast ändrad: 29 januari 2020
Mjölkningsrobot som får symbolisera insamling av data i projektet Gigacow. Foto.

Gigacow är en infrastruktursatsning vid Sveriges lantbruksuniversitet med syfte att underlätta storskalig insamling av data från befintlig utrustning på mjölkgårdar. Målet är att i samarbete med lantbrukare skapa en kunskapsbas där genomisk avelsvärdering kombineras med de allt större datamängder som samlas in av olika system som övervakar produktion, djurhälsa, foderintag och gårdens övriga delar.

Gårdar som deltar i projektet får ersättning för att DNA-testa de djur som ingår i nätverket. Detta görs med en metod som Växa Sverige använder för genomanalys (EuroG MD beadchip v8 från EuroGenomics). I forskningsdatabasen kombineras denna genomiska information med automatiserad insamling av data från driftledningssystem och andra digitala stödfunktioner. Gigacow ansvarar för den inledande installationen och kommer att se till att insamlade data och slutsatser blir tillgängliga för forskare och för de deltagande lantbrukarna på ett säkert och effektivt sätt. Infrastrukturen ska även utgöra en testbädd där forskare lättare kan rekrytera gårdar för försök i produktionsmiljö, och där försöksdata kan kombineras med den information som löpande samlas in av Gigacow.

Totalt kommer nätverket att omfatta ett tjugotal gårdar och varje år samla registreringar från 2 000–3 000 djur. Målet är att skapa en permanent resurs som underlättar datainsamling och forskning på SLU. En första utvärdering ska göras år 2022.

Läs mer

https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/forskning/gigacow/


Kontaktinformation

Tomas Klingström, projektkoordinator
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
tomas.klingstrom@slu.se