Ur SLU:s kunskapsbank

Höga insulinnivåer är skadliga för embryon

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Insulin är ett viktig hormon som reglerar blodsockernivåer och ämnesomsättning hos däggdjur. Dessutom har insulin viktiga funktioner under reproduktion och tidig embryoutveckling. Nivån av insulin i blodet kan vara hög hos djur eller människor som till exempel är överviktiga eller har diabetes.

I en laboratoriestudie på Sveriges lantbruksuniversitet användes äggceller som samlats från kor som slaktats för köttproduktion. Det visade sig att exponering för höga insulinkoncentrationer under äggcellens mognad, före befruktning, påverkar embryots senare utveckling och leder till sämre embryoöverlevnad.

Forskarna visade också i en litteraturöversikt att det ofta används tillsats av insulin i höga koncentrationer som tillväxtfaktor vid provrörsbefruktning både hos djur och hos människor. Det finns risk för att detta kan ställa till problem för embryon men också senare i livet eftersom ämnesomsättningen programmeras väldigt tidigt.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad november 2016

 

 
 
Länk till artikeln

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093691X16301017

Referens

D. Laskowski, Y. Sjunnesson, P. Humblot, G. Andersson, H. Gustafsson, R. Båge. The functional role of insulin in fertility and embryonic development—What can we learn from the bovine model? Theriogenology. Volume 86, Issue 1, 1 July 2016, Pages 457–464


Kontaktinformation

Denise Laskowski
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion                                                        

Telefon: 018-671870
E-post: denise.laskowski@slu.se

Sidansvarig: mw-red@slu.se