Ur SLU:s kunskapsbank

Hur umgås kor?

Senast ändrad: 29 januari 2020
SLU-forskaren Lars Rönnegård halvsittande på foderbordet framför några kor. Foto.

Hur mjölkkor interagerar med varandra i en ladugård kan påverka såväl deras välfärd som deras produktion. En stressad ko mjölkar helt enkelt mindre. Hon påverkas av många olika faktorer, där den sociala miljön är en viktig del.

Ny teknik gör det möjligt att följa djurens positioner inomhus dygnet runt året om. Det är ett snabbt växande forskningsfält med välutvecklad teknik där data kan samlas in snabbt i enorma mängder. Därför har ett forskningsprojekt startats med forskare från SLU, Högskolan Dalarna, RISE, Växa Sverige och Köpenhamns universitet.

Trots att data är tillgängliga och lätta att samla in är det fortfarande oklart hur kornas beteende och samspel påverkar produktion och även sjukdomsspridning. Dessutom vet vi att beteende till viss del är ärftligt och därför kommer vi i projektet att undersöka möjligheten att bedriva avel på mjölkavkastning där kornas sociala interaktioner byggs in i avelsmodellen.

Huvudmålet med projektet är att hitta nya möjligheter för att öka både produktion och djurvälfärd i mjölkproduktionen.

Läs mer

https://www.slu.se/en/faculties/vh/research/forskningsprojekt/not/precision-livestock-breeding/

(se Popular Science för svensk text)


Kontaktinformation

Lars Rönnegård, forskare
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
lars.ronnegard@slu.se, 023-77 85 03