Ur SLU:s kunskapsbank

Ingen spilld mjölk med salicylsyrabandage vid klövont

Senast ändrad: 18 maj 2021

Klövspaltsinflammation är en smittsam och smärtsam klövsjukdom hos nötkreatur över hela världen. Den behandlas vanligen med antibiotika, men om sjukdomen inte upptäcks och behandlas i tid kan komplikationer uppstå som gör att djuret måste slaktas i förtid. Vi har gjort en studie där tidigt upptäckta, mildare fall av klövspaltsinflammation behandlades av lantbrukaren utan antibiotika.

Totalt följdes drygt 100 behandlade mjölkkor upp. Djurskötaren noterade de kliniska symptomen: feber, hälta, klövsvullnad och allmäntillstånd och ett bakterieprov togs. Därefter bandagerades klöven med salicylsyrapulver, som är en substans liknande den i magnecyl (acetylsalicylsyra). Bandaget fick sitta kvar i 3-5 dagar varefter klöven undersöktes och nya mätningar gjordes för att bedöma tillfrisknandet. Det visade sig att samtliga sjukdomstecken minskade efter behandlingen och vid en uppföljning sågs inga tecken på komplikationer som ledde slakt tidigare än normalt. Tack vare denna lokala behandling kunde också pengar sparas då det inte blev någon kasserad mjölk som skulle ha varit fallet vid en mer dyrbar antibiotikabehandling. 

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3390/ani9040129

Referens

Persson Y, Jansson Mork M, Pringle M, Bergsten C. 2019. A Case-Series Report on the Use of a Salicylic Acid Bandage as a Non-Antibiotic Treatment for Early Detected, Non-Complicated Interdigital Phlegmon in Dairy Cows. Animals, 9 (4)