Ur SLU:s kunskapsbank

Juverinflammation och läkemedelsbehandling

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Juverinflammation, mastit, är vanligt hos kor och orsakar lidande och ekonomiska förluster. Mycket lite är känt om hur mastit påverkar de transportproteiner i kons juverceller som bland annat gör att läkemedel utsöndras i mjölk. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tidigare studerat hur mastitframkallande bakterier påverkar transportproteiner i odlade juverceller.

Tillsammans med forskare från Köpenhamns universitet, Institut för klinisk veterinaer- og husdyrsvidenskab, har man nu för första gången visat vad som händer med transportproteiner vid mastit hos levande djur. Hos möss med en lindrig mastit fann man bland annat en minskning av ett transportprotein (BCRP), som binder och utsöndrar antibakteriella läkemedel, till exempel enrofloxacin.

Resultaten har betydelse för behandling av mastit med läkemedel och ger kunskap om hur läkemedel och andra kemiska ämnen kan utsöndras och kontaminera mjölk.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad maj 2017

 

 
 

 

Länk till publikationen

http://dx.doi.org/10.3168/jds.2016-11650

Referens

A. Oskarsson, Y. Yagdiran, S. Nazemi, J. Tallkvist and C.H. (2017). Short communication: Staphylococcus aureus infection modulates expression of drug transporters and inflammatory biomarkers in mouse mammary gland. J.Dairy Sci. 100:2375-2380


Kontaktinformation

Agneta Oskarsson
Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för farmakologi och toxikologi                                                        

Telefon: 018-673533
E-post: agneta.oskarsson@slu.se

Sidansvarig: mw-red@slu.se