Ur SLU:s kunskapsbank

Juversår vanligt problem

Senast ändrad: 25 maj 2021
Juversår, foto.

Juversår är hudförändringar som uppkommer vid den främre juveranfästningen eller mellan juverhalvorna. Studier har visat att juversår är vanligt förekommande hos svenska mjölkkor och de upplevs som ett problem av både djurägare och veterinärer.

I ett doktorandprojekt vid SVA och SLU följdes sju mjölkkobesättningar under ett års tid. Faktorer som påverkar uppkomst och avläkning av juversår undersöktes och prover från juversår som nyligen utvecklats togs för att titta på vilka mikroorganismer som förekommer. Jämförelser gjordes sedan med mikroorganismer på frisk hud hos kor utan juversår.

En högre risk för att få juversår sågs hos SRB-kor jämfört med holstein. Kor som saknade en stark främre juveranfästning eller som hade en grop eller ett hudveck vid denna anfästning hade också högre risk. Det var vanligare med juversår hos äldre kor och de hade sämre avläkning av såren. Högproducerande kor hade högre risk för att få allvarliga juversår jämfört med kor som producerade mindre mjölk, och lindriga sår övergick ofta till allvarliga sår hos dessa kor.

De mikrobiologiska undersökningarna visade en minskad bakteriell diversitet i både kraftiga och lindriga juversår, jämfört med frisk hud. På frisk hud fanns många olika bakteriearter i små mängder, medan juversåren ofta hade större andel av en enstaka bakterieart. Dock var det inte samma sorts bakterier som hittades i alla juversår; vi hittade alltså inga bevis för att såren orsakas av en viss mikroorganism. Ett samband mellan kraftiga juversår och mastit hittades, men vi kan inte utifrån våra studier säga hur juversår påverkar risken för mastit.

En mindre behandlingsstudie utfördes där en spray innehållande koppar och zink testades som lokalbehandling mot juversår. Den hade dock ingen positiv effekt på avläkningen.

Länkar till artiklarna

Incidence of udder cleft dermatitis (UCD) in dairy cows and risk factors for transitions to UCD - ScienceDirect

A shotgun metagenomic investigation of the microbiota of udder cleft dermatitis in comparison to healthy skin in dairy cows - PubMed (nih.gov)

Recovery from udder cleft dermatitis in dairy cows - Journal of Dairy Science

Referenser

Ekman L, Nyman A-K, Persson Waller K. 2020. Incidence of udder cleft dermatitis (UCD) in dairy cows and risk factors for transition to UCD. Journal of Dairy Science 103 (12), 11736-11749

Ekman L, Bagge E, Nyman A, Persson Waller K, Pringle M, Segerman B. 2020. A shotgun metagenomic investigation of the microbiota of udder cleft dermatitis in comparison to healthy skin in dairy cows. PLOS One 15 (12), Article Number e0242880 

Ekman L, Nyman A, Persson Waller K. 2021. Recovery from udder cleft dermatitis in dairy cows. Journal of Dairy Science 104 (3), 3532-3546


Kontaktinformation

Lisa Ekman, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
lisa.ekman@slu.se, 0707-97 90 70