Ur SLU:s kunskapsbank

Kan seminalplasma i livmodern påverka kors fertilitet?

Senast ändrad: 18 maj 2021

Tjursperma består av spermieceller och en omgivande vätska som kallas seminalplasma. Vid artificiell inseminering kommer en liten mängd seminalplasma med hela vägen in i livmodern, något som inte händer vid naturlig beteckning då vätskan blir kvar i slidan. Hur detta påverkar dräktighetsresultatet vid inseminering av kor är okänt.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt om seminalplasma kan påverka fertiliteten genom att ha en negativ effekt på de celler som utgör slemhinnan i livmodern. Studien utfördes i cellkultur och forskarna tillförde seminalplasma från tjurar med hög respektive låg fertilitet till odlade celler från livmoderslemhinnan från kor.

Slemhinnecellernas överlevnad påverkades inte då en mängd seminalplasma som motsvarade 1% av cellodlingsmediumet tillsattes, men vid 4% seminalplasma sågs en negativ effekt. Hur stor negativ effekt som sågs varierade med tjurarnas fertilitet. Mest skada gjorde seminalplasma från tjurar med låg fertilitet.

Forskarnas slutsats av studien är att mängden seminalplasma som följer med in i livmodern förmodligen påverkar dräktighetsresultatet vid insemination av kor.

Studien finansierades av FORMAS och Mahasarakham University, Thailand. Forskargruppen tackar personalen vid Viking Genetics och Lövsta slakteri för deras hjälp.

Länk till publikationen

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/rda.13069

Referens

T Nongbua, Y Guo, A Edman, P Humblot, JM Morrell. Effect of bovine seminal plasma on bovine endometrial epithelial cells in culture. Reprod Dom Anim. 2018; 53:85–92.


Kontaktinformation

Jane Morrell
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion    
                                                    
Telefon: 018-671152