Ur SLU:s kunskapsbank

Varför koagulerar inte mjölken?

Senast ändrad: 25 november 2020
Kor på väg, foto.

Mjölkens förmåga att koagulera är avgörande för tillverkningen av ost. Vi har tidigare visat att 18 % av SRB-korna producerar mjölk som inte koagulerar alls, vilket är en alarmerande hög siffra. I nya studier har vi i detalj undersökt proteiner och ärftliga parametrar i icke-koagulerande mjölk, för att förstå den bakomliggande orsaken.

Målet är att på sikt kunna minska andelen icke-koagulerande mjölk genom avel.

Resultaten visar att icke-koagulerande mjölk hade signifikant högre relativa koncentrationer av β-kasein och α-laktalbumin, samt lägre relativa koncentrationer av κ-kasein och β-laktoglobulin. Förekomsten av olika genetiska proteinvarianter har en indirekt effekt på koaguleringen genom att de påverkar relativa koncentrationer av olika mjölkproteiner.

Studierna visade en måttlig arvbarhet hos egenskapen icke-koagulerande mjölk. En annan slutsats var att mängden κ-kasein kan användas som markör för att indirekt avla mot minskad förekomst av icke-koagulerande mjölk.

En minskning av icke-koagulerande mjölk skulle gynna mejeriindustrin och samtidigt främja SRB-rasen och dess bidrag till våra öppna landskap.

Studierna finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning, VikingGenetics och Arla Foods.

Referenser

Nilsson K, Buhelt Johansen L, de Koning D-J, Duchemin SI, Stenholdt Hansen M, Stålhammar H, Lindmark-Månsson H, Paulsson M, Fikse WF, Glantz M. 2020. Effects of milk proteins and posttranslational modifications on noncoagulating milk from Swedish Red dairy cattle. Journal of Dairy Science 103:6858–6868. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2020-18357

Duchemin SI, Nilsson K, Fikse WF, Stålhammar H, Buhelt Johansen L, Stenholdt Hansen M, Lindmark-Månsson H, de Koning D-J, Paulsson M, Glantz M. 2020. Genetic parameters for non-coagulating milk, milk coagulation properties, and detailed milk composition in Swedish Red Dairy Cattle. Journal of Dairy Science 103:8330-8342. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2020-18315

Länkar till artiklarna

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022030220304549?via%3Dihub

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022030220304835?via%3Dihub


Kontaktinformation

Dirk-Jan De Koning, professor
Institutionen för husdjursgenetik, enheten för kvantitativ genetik, SLU
dj.de-koning@slu.se, 018-67 20 39