Ur SLU:s kunskapsbank

Kon vet själv om det är halkigt

Senast ändrad: 27 november 2017

För att minska risken för skador och främja naturligt beteende hos mjölkkor bör underlaget på gångytorna i en lösdrift vara halksäkert. Det finns en stor variation av golvtyper som kan användas. Betonggolv är fortfarande vanligast men olika varianter av betonggolv erbjuder olika nivåer av halksäkerhet. Det finns flera sätt att minska halkrisken, till exempel med beläggningar eller mönster i golven.

Risk för halka undersöktes på sex olika golvytor med olika lösningar på halksäkerhet: betonggolv med fräst alternativt gjutet mönster, slätt betonggolv, gjutasfalt, mjuk gummimatta samt betongspaltgolv. På dessa ytor användes olika tekniska parametrar för att beskriva halkrisk på rena samt gödselförorenade golv. Samtidigt studerades halkrisken på golven med hjälp av rörelsemönstret hos 40 Holsteinkor efter att de gått på samtliga ytor i tre veckor.

Forskningsnyhet från SLU,
publicerad december 2017

Mjuka gummimattor var mest halkfria, följt av asfalt och den något grövre betongen med gjutet mönster. Slätt betonggolv och betongspalt visade sämst halkfrihet. Fräst mönster hade en marginell roll i minskning av halka enligt våra studier. De tekniska parametrarna för halkighet kompletterade varandra men ingen av dem beskrev halkfriheten lika bra som de biomekaniska mätningarna av kornas rörelsemönster.

Länk till publikation

http://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(17)30518-0/abstract

Referens

Telezhenko E, Magnusson M, Bergsten C. 2017. Gait of dairy cows on floors with different slipperiness. Journal of Dairy Science 100, 6494-6503.