Ur SLU:s kunskapsbank

Kors kroppsspråk kan avslöja vad de känner

Senast ändrad: 09 december 2021

Som andra sociala djur kan kor förmedla sitt välbefinnande genom sitt kroppsspråk. En kartläggning av kors kroppsspråk under vardagliga situationer är därför ett första steg mot ett tillförlitligt sätt att bedöma vilka känslor de upplever.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt kroppsspråket hos kor som åt grovfoder ur ett tråg, blev skrubbade av mekaniska roterande borstar eller köade till mjölkningsroboten. Totalt 3700 observationer av öronens ställning, huvudets hållning och svansbeteenden hos 72 kor analyserades.

Studien visade tydliga skillnader i kroppsspråk vid de tre rutinsysslorna. Till exempel var det nästan bara när korna använde den roterande borsten som de viftade intensivt på svansen. Att kor upplever det som positivt att äta och att bli borstade överensstämmer med tidigare forskning. Däremot är det något nytt att kor tycks uppleva köande som negativt, liksom att köandet innebär stunder av både lugn och upphetsning. Att vinkla höger öra bakåt och vänster framåt tycks också kopplat till ett mer positivt tillstånd än tvärtom. Ett sådant resultat är i linje med andra studier om hjärnhalvornas arbetsfördelning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195674

Referens

de Oliveira D, Keeling LJ (2018) Routine activities and emotion in the life of dairy cows: Integrating body language into an affective state framework. PLOS ONE 13(5): e0195674.


Kontaktinformation

Linda Keeling
Professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; enheten för djurskydd                                                        

Telefon: 018-67 16 22
E-post: linda.keeling@slu.se