Ur SLU:s kunskapsbank

Mer mjölk efter avmaskning mot leverflundra

Senast ändrad: 01 mars 2021
På jakt efter parasitbärande snäckor, foto.

Stora leverflundran kan orsaka problem för nötkreatur och dess förekomst kan påvisas vid slakt men även med andra metoder. En strategi som bygger på selektiv avmaskning av kvigor och sinkor utvärderades i fyra besättningar med robotmjölkning. Studien genomfördes under två säsonger. Icke lakterande djur behandlades med albendazol vid tre tillfällen varje vinter.

För att följa de avmaskade djurens infektionsstatus togs prover från gödseln för detektion av mängden s.k. koproantigener mot stora leverflundran. Samma undersökning gjordes på 15 mjölkkor som inte var avmaskade. Dessutom samlades mjölkprover in kvartalsvis från alla mjölkande kor, för mätning av individuella antikroppsnivåer mot parasiten. Positiva och negativa djur identifierades baserat på resultaten från båda testerna. Kornas mjölkavkastning och mjölkens sammansättning i laktationen efter avmaskningen registrerades.

Vi fann att två års behandling resulterade i en signifikant minskning av andelen koproantigen-positiva djur. Detta bekräftades genom en motsvarande minskning i antikroppsnivåer. Hos de obehandlade korna gav infektion med stora leverflundran i medeltal 2,3 kg lägre mjölkavkastning per dag hos positiva djur jämfört med negativa. Däremot sågs ingen långtidseffekt på besättningsnivå. Det beror förmodligen på ett kontinuerligt inflöde av kor som smittats före första kalvning, men sannolikt även på att korna återinfekterades på bete när de var i sin.

Detta är den första studien av effekten av stora leverflundran på mjölkavkastningen i svenska besättningar.

Länk till artikeln

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304401720301606

Referens

Novobilský A, Rustas B-O, Grandi G, Högberg N, Höglund J. 2020. Selective flukicide treatment of non-lactating cows and the corresponding production impact of Fasciola hepatica in dairy herds in Sweden. Veterinary Parasitology, Vol 283, Article 109180.


Kontaktinformation

Johan Höglund, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, enheten för parasitologi, SLU
johan.hoglund@slu.se, 018-67 23 71, 070-257 41 56