Ur SLU:s kunskapsbank

Mer rödklöver gav lika mängd mjölk

Senast ändrad: 29 augusti 2017

Rödklöverns andel i en blandvall ökar ofta till andra skörden, inte minst i ekologisk vallodling. En hög andel rödklöver i ensilaget nämns som ett sätt att minska behovet av dyrt proteinfoder till mjölkkor.

Vallensilage med 30 eller 70 % inblandning av rödklöver utfodrades till 32 mjölkkor vid Röbäcksdalens forskningsladugård i Umeå. Korna fick också kraftfoder med fyra olika råproteinhalter, som nåddes genom att ensilerat korn ersattes av en ökande mängd rapsexpeller.

Större andel rödklöverensilage i foderstaten gav ingen ökning av foderkonsumtion eller mjölkavkastning. En större andel rapsexpeller hade å andra sidan positiv inverkan på båda faktorerna. Det högre intaget av råprotein via extra rödklöver resulterade inte i mer mjölkprotein, men däremot i högre mjölkurea och lägre kväveeffektivitet.

Forskningsnyhet från SLU,
publicerad augusti 2017

Från denna studie drar vi slutsatsen att extra rödklöver i foderstaten inte minskar behovet av proteinfoder. Samtidigt bör det poängteras att korna gav lika mycket mjölk oavsett andel rödklöverensilage i foderstaten.

Projektet finansierades av SLU Ekoforsk.

Länk till artikeln

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141317300173

Referens

Gidlund H, Hetta M, Huhtanen P. 2017. Milk production and methane emissions from dairy cows fed a low or high proportion of red clover silage and an incremental level of rapeseed expeller. Livestock Science 197, 73-81.


Kontaktinformation

Helena Gidlund, Forskare 
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV), Enheten för husdjursskötsel 

helena.gidlund@slu.se090-7868751, 073 081 15 51