Ur SLU:s kunskapsbank

Mjölkningssystemet påverkar mjölken

Senast ändrad: 29 augusti 2017

Den första mjölkningsroboten i Sverige installerades 1998 och idag används robotmjölkning (AMS) på ca 30 % av gårdarna. AMS medför stora arbetsbesparingar men också förändringar i mjölkråvaran. Vi vet att celltalet ökar, men det saknas kunskap om effekterna på mjölkråvarans sammansättning i övrigt.

I en jämförelse mellan gårdar med vanliga mjölkmaskiner respektive AMS analyserades tankmjölk från ett 50-tal leverantörer med respektive system. Mjölken från AMS-gårdarna hade lägre fett-, protein- och kaseinhalt, högre celltal och högre pH. Andelen fria fettsyror i mjölken skiljde inte mellan mjölkningssystemen.

Forskningsnyhet från SLU,
publicerad augusti 2017

Aktiviteten hos plasmin, mjölkens eget kaseinnedbrytande enzym, var lägre i mjölken från AMS-gårdar, medan aktiviteten av proteinnedbrytande enzymer från bakterier och somatiska celler var högre.

Sammanfattningsvis visar studien att mjölkningssystemet påverkar tankmjölkens sammansättning och aktiviteten hos mjölkens proteinnedbrytande enzymer. Detta kan i sin tur ha betydelse för mjölkprodukternas kvalitet.

Studien finansierades av SLU-Mat.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1017/S0022029917000140

Referens

Johansson M, Lundh Å, de Vries R, Svennersten Sjaunja K. 2017. Does milking system influence composition and enzymatic activity of bulk milk? Journal of Dairy Research 84,154-158.