Möjligt med bredare öppningar i gummispalt?

Senast ändrad: 01 september 2020
Tjurkalvar på spaltgolv, foto.

En betydande del av alla tjurkalvar föds upp intensivt i olika stallsystem. Helspaltsboxar i betong har varit ett vanligt system men är ifrågasatt ur välfärdssynpunkt. En utveckling mot gummispalt har visat sig förbättra välfärden och sedan år 2012 är det vid nybyggnation endast tillåtet med gummiunderlag i helspaltsboxar.

Dock blir dräneringsytan mindre med gummigolv och hygienen riskerar att bli sämre. Bredare spaltöppningar skulle kunna vara en lösning.

För att undersöka hur bredare spaltöppningar påverkar djurvälfärden gjordes en jämförelse i ett nybyggt stall. I halva stallet ökades spaltöppningen med 5 mm för djurgrupper med olika vikt/storlek. Tjurarnas beteende, renhet och hälsa jämfördes under uppfödningen och klövarna undersöktes efter slakt.

Resultaten visade inte på några skillnader mellan tjurar uppfödda i boxar med olika spaltöppningar, varken beträffande beteende, renhet eller hälsa. Pågående studier kommer att ytterligare belysa betydelsen av spaltöppningar för betong kontra olika typer av gummibeläggning på spaltgolv.

Länk

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141319305244

Referens

Magrin L, Gottardo F, Cozzi G, Bergsten C. 2020. Wider slot in pens with fully slatted rubber mat flooring for fattening bulls: Effects on animal hygiene, health and welfare. Livestock Science 234, Article Number UNSP 103989


Kontaktinformation

Christer Bergsten, professor emeritus
Extern resurs vid institutionen för biosystem och teknologi
E-post: christer.pi.bergsten@gmail.com