Ur SLU:s kunskapsbank

Mycket mjölk på gräs och biprodukter

Senast ändrad: 01 mars 2021
Kor äter ensilage, foto.

Kor kan producera mycket mjölk även när de utfodras med sådant som människor inte äter. Detta kan bidra till en mer hållbar livsmedelproduktion. Slutsatserna kommer från ett försök på SLU Lövsta där en grupp mjölkkor studerades under tio månader, från kalvning till sinläggning.

I försöket fick 27 kor en liten mängd kraftfoder per ko och dag (max 6 kg), medan en kontrollgrupp om 10 kor fick upp till 12 kg per dag. Kraftfodret bestod främst av betfiber, vetekli, rapsmjöl och drank. Alla kor kunde äta så mycket gräs-klöverensilage de ville.

Korna som fick lite kraftfoder åt mer ensilage men en något mindre total mängd foder per ko och dag (24 kg ts) jämfört med de i kontrollgruppen som åt 25 kg ts. Korna som fick lite kraftfoder mjölkade i medeltal 33,9 kg energikorrigerad mjölk (ECM) per ko och dag medan de i kontrollgruppen mjölkade 36,3 kg ECM per ko och dag. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant. Mängden kraftfoder påverkade inte kornas fodereffektivitet och inte heller deras energibalans eller fertilitet.

Studien visar att kor kan anpassa sig till låga kraftfodergivor. Strategin är intressant för en mer hållbar mjölkproduktion.

Länkar till artikeln

https://doi.org/10.3168/jds.2020-18204

Whole-lactation feed intake, milk yield, and energy balance of Holstein and Swedish Red dairy cows fed grass-clover silage and 2 levels of byproduct-based concentrate (slu.se)

Referens

Karlsson J, Lindberg M, Åkerlind M, Holtenius K. 2020. Whole-lactation feed intake, milk yield, and energy balance of Holstein and Swedish Red dairy cows fed grass-clover silage and 2 levels of byproduct-based concentrate. Journal of Dairy Science 103 (10): 8922-8937.

 


Kontaktinformation

Kjell Holtenius, professor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, enheten näringslära och skötsel idisslare, SLU
kjell.holtenius@slu.se, 018-67 16 29

Sidansvarig: ew-red@slu.se