Ur SLU:s kunskapsbank

Många mjölkbesättningar fria från Mycoplasma bovis

Senast ändrad: 11 september 2023
Kor vid ett foderbord och äter ensilage.

De första fallen av en ny typ av Mycoplasma bovis upptäcktes i södra Sverige 2011. Därefter har förekomsten ökat. Infektionen har framför allt orsakat lunginflammation och artrit hos kalvar och ungdjur. Internationellt rapporteras även problem med mastit hos mjölkkor och mellanöreinfektion hos unga kalvar.

Infektionen är allvarlig eftersom den ofta orsakar kronisk sjukdom som svarar dåligt på behandling. Detta medför både lidande för djuren och ekonomiska förluster. Då mykoplasmer är naturligt resistenta mot penicillin riskerar en ökad användning av bredspektrumantibiotika för att behandla M. bovis-infektioner att driva fram en ökad antibiotikaresistens.

Förekomsten av antikroppar mot M. bovis i tankmjölk från Sveriges alla mjölkkobesättningar undersöktes i en studie i samarbete mellan SLU, Växa Sverige och SVA. Studien visade att 4,8 % av besättningarna hade antikroppar, men de regionala skillnaderna var stora. Förekomsten var högst i Skåne (20 %) och Kalmar län (13 %), medan samtliga besättningar i Svealand och Norrland saknade antikroppar, förutom en besättning i Uppsala län. Antikroppar i tankmjölken var vanligare i större besättningar. Antikroppspositiva besättningar hade högre dödlighet bland kalvar i åldern 2-6 månader och bland ungdjur 6-15 månader.

Många besättningar är fortfarande fria från M. bovis. Det är därför angeläget att förhindra smittspridning med hjälp av provtagning och ökat smittskydd vid inköp av djur och vid andra djurkontakter.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3168/jds.2021-21390

Data från studien är fritt tillgängliga via Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog

Referens

Hurri E, Ohlson A, Lundberg Å, Aspán A, Pedersen K, Tråvén M. 2022. Herd-level prevalence of Mycoplasma bovis in Swedish dairy herds determined by antibody ELISA and PCR on bulk tank milk and herd characteristics associated with seropositivity. Journal of Dairy Science 105 (9), 7764-7772.


Kontaktinformation

Emma Hurri

Extern resurs vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin

E-post: emma.hurri@slu.se