Ur SLU:s kunskapsbank

Nattbelysning för mjölkkor

Senast ändrad: 09 oktober 2020

I Sverige skall mjölkkor enligt lag ha nattbelysning, men det finns inga rekommendationer för ljusstyrka. Lagen grundar sig i en uppfattning att kor lättare får trampskador utan nattbelysning.

Då mjölkavkastningen ökar när ljusprogram med 16 jämfört med 8 timmar ljus används, är det vanligt att belysningsgraden är hög även under natten. Hög belysningsgrad dygnet runt kan störa dygnsrytm, sömn och vila, vilket påverkar hälsan hos korna negativt. Det är därför viktigt, både ur djurhälso- och miljöperspektiv, att inte använda onödigt stark belysning.

I vår studie jämförde vi olika belysning nattetid, från 10 lux upp till 75 lux, i tre lösdriftsbesättningar med automatisk mjölkning.  Varken antalet grindpasseringar eller mjölkningar nattetid skiljde sig mellan belysningsgrader. Mjölkmängden minskade något med minskad belysning, möjligen på grund av minskat foderintag.

Då studien visade att kornas aktivitet inte ändras vid låg belysningsgrad anser forskarna att lagen snarare är kopplad till produktionsnivå än djurvälfärd och att den bör justeras så att den inkluderar rekommendationer för belysningsnivå.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad februari 2015

 

 
 

 

Länk till artikeln:

http://www.publish.csiro.au/paper/AN14215.htm

Referens:

Hjalmarsson Fanny, Olsson Ingemar, Ferneborg Sabine, Agenäs Sigrid, Ternman Emma (2014) Effect of low light intensity at night on cow traffic in automatic milking systems. Animal Production Science 54, 1784–1786.

Kontakt:

Sabine Ferneborg, Sabine.Ferneborg@slu.se, 018-67 45 30

Emma Ternman, Emma.Ternman@slu.se, 018-67 16 18

Sidansvarig: mw-red@slu.se