Ur SLU:s kunskapsbank

Nötkött eller skog på nedlagd jordbruksmark?

Senast ändrad: 01 september 2020
Kor betar på skogig äng, foto.

I skogsbygder har mycket jordbruksmark lagts ner eller är nedläggningshotad på grund av svag lönsamhet. Ofta planteras gran på sådan mark, men nötköttsproduktion kan vara ett lönsammare alternativ, om man lyckas skapa rationella betesfållor.

Sveriges åkerareal har minskat från 3,6 miljoner hektar (Mha) år 1951 till 2,6 Mha 2019. Också betesmarken har minskat även om det har skett en viss återhämtning efter EU-inträdet med dess stöd och miljöersättningar. Av den ännu brukade åkern är 0,5 Mha små skiften där traditionellt jordbruk inte är långsiktigt lönsamt. Huvuddelen av den nedlagda och nedläggningshotade jordbruksmarken finns i skogsbygder. Om vi kan ha en lönsam matproduktion på denna mark förbättras möjligheterna att nå livsmedelsstrategins mål.

Nötköttsproduktion i små besättningar som betar på små spridda marker kan inte betala investeringar i nya byggnader och ge marknadsmässig lön. Risken är därför stor att den upphör när det fordras nyinvesteringar och vid generationsskiften. Däremot kan nötköttsproduktion i större besättningar, som betar i rationella fållor skapade av befintlig och nedlagd jordbruksmark och mellanliggande skog, betala alla kostnader och därtill ge högre ersättning till marken än vad granplantering skulle göra. Om jordbruksstöden minskar förskjuts dock konkurrensen till granens fördel, i synnerhet om markägarna också skulle få betalt för skogens klimatnytta.

Länk till artikeln

https://www.mdpi.com/2073-445X/9/2/42

Referens

Kumm K-I, Hessle A. 2020. Economic Comparison between Pasture-Based Beef Production and Afforestation of Abandoned Land in Swedish Forest Districts. LAND 9 (2), Article Number 42.


Kontaktinformation

Karl-Ivar Kumm, forskningsledare
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för produktionssystem, SLU
karl-ivar.kumm@slu.se, 0511-67 256, 0706-58 97 39