Ur SLU:s kunskapsbank

Ny modell för att förutse fruktsamhet hos unga tjurar

Senast ändrad: 09 oktober 2020

God förutsägelse av semintjurars fruktsamhet är av stor ekonomisk betydelse inom semin-industrin och för mjölkproducenter. För bästa resultat behövs en tidig bedömning av fertiliteten, helst innan tjuren tas i avel. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar därför med att utveckla modeller för tidig förutsägelse av tjurars fruktsamhet.

I den aktuella studien analyserades 37 olika egenskaper hos spermier från 20 avelstjurar med olika dräktighetsresultat. Betydande skillnader observerades i spermiernas livskraft, utseende och skador på arvsmassan, mellan tjurar med låg respektive hög fertilitet. Med den framtagna informationen kunde forskarna utveckla en prognosmodell som med hög säkerhet kunde skilja ut tjurar med låg respektive hög fertilitet.

Innan modellen kan användas i praktiken behöver den utvärderas på ett större antal tjurar men utfallet hittills tyder på att den kommer fungera som ett bra hjälpmedel för seminverksamheten i framtiden.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad i november 2017

 

 

 

 

Länk till publikationen

http://dx.doi.org/10.3168/jds.2016-12484

Referens

A. Kumaresan, Anders Johannisson, Essraa M. Al-Essawe, and Jane M. Morrell. Sperm viability, reactive oxygen species, and DNA fragmentation index combined can discriminate between above- and below-average fertility bullsJ. Dairy Sci. (2017), 100:5824–5836


Kontaktinformation

Jane Morrell
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion    
                                                    
Telefon: 018-671152