Ur SLU:s kunskapsbank

Objektiv rörelseanalys av halta mjölkkor

Senast ändrad: 29 januari 2020
Kor på bete nedanför ladugården. Foto.

Ortopedisk smärta, där hälta är det vanligaste symptomet, anses vara det största djurvälfärdsproblemet hos våra mjölkkor. Det kan även leda till nedsatt mjölkproduktion, minskat foderintag och sämre fertilitet, med konsekvens att korna ofta skickas till slakt i förtid. Det är viktigt att hälta upptäcks i ett tidigt skede så att rätt behandling kan inledas och kon slipper ha ont.

I ett pågående projekt studerar vi kors rörelsemönster samt smärtbeteende vid hälta. Rörelsemönster hos kor med eller utan hälta registreras med hjälp av portabel rörelseanalysteknik i kornas hemmiljö. Mätvärdena jämförs sedan med varandra för att hitta skillnader i rörelsemönstret. Smärtbeteende och förändringar i ansiktsuttryck hos halta kor videofilmas och kartläggs för att kunna jämföras med beteende och ansiktsuttryck hos friska kor. 

Med mer kunskap om hur korna förändrar sitt rörelsemönster vid hälta och hur de ser ut när de är smärtpåverkade, hoppas vi kunna upptäcka hälta och ortopediska lidanden tidigare än vad vi gör idag och på så sätt förbättra välfärden hos våra mjölkkor.

Läs mer

Se länken https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/for-ett-langt-djurliv/under Pågående forskning.


Kontaktinformation

Katrina Ask, doktorand
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), SLU
katrina.ask@uds.slu.se, 018-67 21 25