Ur SLU:s kunskapsbank

Ökade kostnader när kalvar ges mer utrymme

Senast ändrad: 01 september 2021
Kalv liggande i box, foto.

I takt med att konsumenterna ställer högre krav på djurvälfärd ökar diskussionen om de eventuella kostnader som detta kan medföra. Vi har undersökt hur ökat utrymme till kalvar kan påverka lönsamheten för dikoföretag.

Att erbjuda kalvar större yta att röra sig på skulle kunna öka deras välfärd. Enligt nuvarande djurskyddslag ska en kalv som väger mindre än 150 kg ha tillgång till 2,2 m2 när den hålls i grupp. I denna studie beräknade vi effekterna av att öka kalvens inomhusutrymme med 0,5 m2 genom att minska antalet djur i en tänkt besättning. Lönsamheten, uttryckt som gårdens täckningsbidrag, minskade då med mellan 7 och 19 %, när parametrar som djurantal, tillväxt och foderkostnader ingick i kalkylen. Resultaten indikerar att djurvälfärdsförbättrande åtgärder kan vara kostsamma för lantbrukaren. Analysen omfattade dock inte eventuella minskade kostnader som en lägre djurbeläggning skulle kunna medföra, till exempel minskad sjukdomsförekomst.

Studien visar att det kan finnas behov av statliga stöd och utveckling av marknadsmekanismer för att stimulera dikoproducenter att fortsätta säkerställa eller ytterligare höja djurvälfärdsnivån i sina besättningar.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3390/ani11020382

Referens

Ahmed H, Alvåsen K, Berg C, Hansson H, Hultgren J, Röcklinsberg H, Emanuelson U. 2021. Assessing Animal Welfare and Farm Profitability in Cow-Calf Operations with Stochastic Partial Budgeting. Animals 2021, 11(2), 382.


Kontaktinformation

Karin Alvåsen, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
karin.alvasen@slu.se, 018-67 13 23, 070-541 32 27