Ur SLU:s kunskapsbank

Påverkar kortare sintid kornas hälsa och fertilitet?

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Efter kalvning ökar kons mjölkproduktion snabbt vilket påverkar kons energibalans, ämnesomsättning och ibland också hennes förmåga att bli dräktig på nytt. Kort sintid, alltså den period då kon inte ger någon mjölk, kan ge lägre mjölkproduktion efter kalvning och har därför föreslagits som ett sätt att lindra effekterna av den snabba mjölkproduktionsökningen.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har undersökt hur sintidens längd påverkar hälsa och fertilitet hos mjölkkor. Studien utfördes vid SLU:s försöksgård Lövsta och inkluderade 77 kor av raserna SRB och holstein.

Studien visade att kor med normal sintidslängd (8 veckor) hade högre halter av fria fettsyror i blodet efter kalvning än kor med kort (4 veckors) sintid. Detta tyder på att kor med längre sintid i högre grad mjölkar på sina kroppsreserver. Båda raserna påverkades på samma sätt av den kortare sintiden. Forskarna såg ingen skillnad i kornas förmåga att komma igång med sin brunstcykel igen efter kalvning.

Kort sintid gav lägre produktion av råmjölk, den första mjölken som kon ger efter kalvning. Halten av protein i råmjölken var dock högre. Råmjölkens mängd och sammansättning är viktig för kalvarnas utveckling men forskarna såg ingen påverkan av kortare sintid på kalvarna.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3168/jds.2018-14873

Referens

E. Andrée O'Hara, R. Båge, U. Emanuelson, K. Holtenius. 2019. Effects of dry period length on metabolic status, fertility, udder health, and colostrum production in 2 cow breeds. Journal of Dairy Science. Vol 102, issue 1, pages 595-606.


Kontaktinformation

Elisabeth Maria Andrée O'Hara
Doktorand, utbildningsadministratör vid institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); näringslära idisslare                                                        

Telefon: 018-671634
E-post: lisa.ohara@slu.se