Ur SLU:s kunskapsbank

Penicillin rekommenderas vid livmoderinflammation hos kor

Senast ändrad: 27 december 2021

Efter kalvningen kan kon bli allvarligt sjuk i akut livmoderinflammation, speciellt om hon haft en svår förlossning, tvillingar eller kvarbliven efterbörd. Sjukdomen behandlas ofta med antibiotika. I en svensk fältstudie togs bakterieprover från livmodern på 79 sjuka kor, och bakteriernas antibiotikaresistens undersöktes.

Hos de flesta korna fanns E. coli-bakterier i kombination med andra bakterier såsom fusobakterier, clostridier och Trueperella. Alla utom E. coli var penicillinkänsliga. De behandlande veterinärerna gav oftast korna vanligt penicillin, men 19% fick bredspektrumantibiotikan tetracyklin.

De flesta korna tillfrisknade oavsett vilken sorts antibiotika de fått, och de som inseminerades blev dräktiga igen inom samma tidsperiod som friska kor. Bara 6% av korna dog eller avlivades i det akuta sjukdomsskedet.

I tider med ökande antibiotikaresistens rekommenderar forskarna att vanligt penicillin används i de fall kon behöver behandlas mot akut livmoderinflammation.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-016-0257-9

Referens

Ordell A, Unnerstad HE, Nyman A, Gustafsson H, Båge R. A longitudinal cohort study of acute puerperal metritis cases in Swedish dairy cows. Acta Vet Scand. 2016 Nov 10;58(1):79.


Kontaktinformation

Renée Båge, professor
I
nstitutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för reproduktion, SLU
renee.bage@slu.se, 018-67 25 07