Ur SLU:s kunskapsbank

Produktionssjukdomar påverkar brunstdetektion med aktivitetsmätare

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Att upptäcka brunst hos mjölkkor är viktigt för lönsamhet i mjölkproduktionen. Dålig brunstdetektion är förknippad med långa kalvningsintervaller, hög ålder vid första kalvning och med sämre djurvälfärd i besättningen. Det har tidigare visats att brunst hos kor kan påvisas med hjälp av aktivitetsmätare men det är inte känt hur sjukdom påverkar denna metod.

Reproduktionsforskare från Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med Liverpools universitet undersökt på vilket sätt vanligt förekommande produktionssjukdomar hos kor påverkar brunstdetektion med aktivitetsmätare. Sammanlagt 67 kor av rasen holstein utrustades med två typer av aktivitetsmätare; aktivitetsregistrerande halsband och stegräknare.

Aktivitetsmätningen kunde inte detektera brunst hos alla djur och forskarna såg ingen skillnad i effektivitet mellan halsband och stegräknare. Man såg också att kor med klövinflammation rörde sig mindre, låg ner mer och hade minskad brunstintensitet.

Studien visar att vanligt förkommande produktionssjukdomar påverkar kors frivilliga aktivitet och därmed försvårar brunstdetektion med aktivitetsmätare.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad i november 2018

 

 

 

 

 

Länk till publikationen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29885641

Referens

Williams J, Ntallaris T, Routly JE, Jones DN, Cameron J, Holman-Coates A, Smith RF, Humblot P, Dobson H. Association of production diseases with motor activity-sensing devices and milk progesterone concentrations in dairy cows. Theriogenology. 2018 Sep 15;118:57-62.

Sidansvarig: mw-red@slu.se