Ur SLU:s kunskapsbank

Proteiner i råmjölk och mjölk

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Den mjölk som en ko producerar de första dagarna efter kalvning kallas råmjölk. Råmjölk har en annan sammansättning än den vanliga mjölken och innehåller bland annat antikroppar som hjälper kalven att bygga upp sitt immunförsvar. Råmjölk innehåller också andra protein med olika stor betydelse för den nyfödda kalvens hälsa.

I denna studie har proteiner i råmjölk och vanlig mjöl från kor undersökts av forskare från Köpenhamns universitet, Aarhus universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med företagen CMR On-Site RD och Calvex. Syftet var att få en tydligare bild av vilka protein i råmjölk som, vid sidan av antikroppar, är viktigast för den nyfödda kalven. Totalt undersöktes 514 proteiner.

Resultaten visar att råmjölk innehåller en stor mängd proteiner som tillhör grupperna komplementfaktorer och proteashämmare. Komplementfaktorer är precis som antikroppar en viktig del i kroppens försvar mot bakterier och virus, och proteashämmare motverkar nedbrytning av andra protein till aminosyror. Överraskande innehöll råmjölken också tillväxthämmande protein. Alla proteiner som påvisades presenteras i den vetenskapliga artikeln och resultaten ger nya perspektiv på vikten av olika protein för tidig kalvhälsa.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad juli 2017

 

 
 

 

Länk till publikationen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28189329

Referens

Nissen, A., P.H. Andersen, E. Bendixen, K. L. Ingvartsen, and C. M. Rontved. 2017. Colostrum and milk protein rankings and ratios of importance to neonatal calf health using a proteomics approach. J. Dairy Sci. 100:2711-2728.