Ur SLU:s kunskapsbank

Så pratar veterinären i rådgivning

Senast ändrad: 09 augusti 2021
Kor

En studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar att veterinärer vid rådgivning till mjölkgårdar främst gav information, ställde frågor och argumenterade för att övertyga djurägaren att göra det veterinären ansåg vara bäst. Tidigare forskning visar att en sådan samtalsstil kan minska djurägarnas vilja att följa råden.

I studien undersökte forskarna hur 42 svenska veterinärer pratade vid rådgivning till mjölkgårdar. Veterinärerna spelade dels in samtal med skådespelare som spelade mjölkbönder, dels verkliga samtal från besök på mjölkgårdar.

Samtalen med skådespelarna och från de verkliga gårdarna visade samma mönster. Veterinärerna tog rollen av ”experten som avgör vad som är bäst för klienten”. Mönstret var särskilt tydligt hos veterinärer med längre erfarenhet i yrket.

Studien visar att veterinärer kan kommunicera effektivare i rådgivningssituationer och att de sannolikt skulle nå fram bättre med sina råd om de i högre grad undersökte klienternas mål, prioriteringar och motiv till åtgärder. Det är även viktigt att se till  hur de tar emot och förstår råden.

Projektet var ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Bristol University, MICLab AB och MeetMe Psykologkonsult AB.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3168/jds.2018-15731

Referens

Svensson, C., Emanuelson, U., Bard, A.M., Forsberg, L. Wickström, H., Reyher, K.K. Communication styles of Swedish veterinarians involved in dairy herd health management: A motivational Interviewing perspective. J. Dairy Sci., 2019, 102, 10173-10185.


Kontaktinformation

Catarina Svensson
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för idisslarmedicin                                                        

Telefon: 018-671391
E-post: catarina.svensson@slu.se