Ur SLU:s kunskapsbank

Salmonellastrategier för säkrare livdjurshandel

Senast ändrad: 18 maj 2021

Salmonella är en bakterie som orsakar sjukdom hos både människor och djur, och som kan överföras till människor via smittade livsmedel. Tack vare ett bra kontrollprogram är smittan ovanlig i svenska djurbesättningar. Smittade besättningar beläggs med restriktioner för att begränsa smittspridning och bekämpningsåtgärder vidtas.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har gjort en teoretisk jämförelse av fyra strategier som minskar risken att sprida salmonella vid inköp av livdjur till nötkreatursbesättningar. De strategier som jämfördes var (1) att salmonellatesta tankmjölk från besättningar som säljer djur, (2) att testa inköpta djur för salmonella, (3) att enbart köpa djur från områden med lite salmonella och (4) att endast köpa djur från få besättningar. Risken beräknades för mjölkbesättningar, dikobesättningar och för specialiserad kalvuppfödning.

Risken att få in salmonella var högst för kalvbesättningar och lägst för dikobesättningar. I mjölk- och dikobesättningar sänktes risken med 75% vid test av inköpta djur, medan inköp av djur från regioner med låg förekomst sänkte risken med mer än 99%.

Resultaten bör tolkas försiktigt eftersom jämförelsen till viss del baseras på antaganden men sammanfattningsvis konstateras att inköp av djur från områden med låg risk för salmonella är säkrare än test av enstaka djur eller tankmjölk.

Länk till publikationen

http://dx.doi.org/10.1016/j.fm.2017.01.008

Referens

Sternberg Lewerin, S., 2017. Theoretical value of pre-trade testing for Salmonella in Swedish cattle herds. Food Microbiology. Volume 71, May 2018, Pages 68-72


Kontaktinformation

Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi & smittskydd
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
susanna.sternberg-lewerin@slu.se
018-67 31 92