Ur SLU:s kunskapsbank

Sensorsystem i KoKalv-projektet

Senast ändrad: 29 januari 2020
Ko med kalv som ingår i Kokalv-projektet på SLU. Foto.

Det finns intresse bland såväl lantbrukare som konsumenter för system där mjölkraskalvar får gå kvar hos korna under den period de dricker mjölk. Ett treårigt forskningsprojekt om att hålla kor och kalvar tillsammans pågår nu i SLUs mjölkkobesättning vid Lövsta Lantbruksforskning utanför Uppsala.

Projektet omfattar många frågeställningar och bygger till stor del på att data samlas in automatiskt från sensorer på djuren.

Under projektets första fas, 2019–2020, har kor och kalvar utrustats med aktivitetsmätare som registrerar antalet steg samt stå/liggperioder (IceQube, IceRobotics). Mätarna fästs på ett bakben och töms på data en gång per vecka. Dessutom används ett sensorsystem som heter SCR Heatime® Pro+ (SCR/Allflex). Det består av sensorer som fästs på halsband eller i ena örat på djuren. Sensorerna skickar data kontinuerligt via WiFi och ger oss möjlighet att kontinuerligt följa idisslingstid och brunstbeteenden.

Data från de olika sensorerna kommer att användas för att studera effekter på aktivitet, vila, foderintag, könsmognad och brunster.

Läs mer

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/not/ko-och-kalv-tillsammans/


Kontaktinformation

Sigrid Agenäs, professor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, avdelningen för idisslare, SLU
sigrid.agenas@slu.se, 018-67 16 33, 070-697 32 31