Ur SLU:s kunskapsbank

Svenska koraser är genetiskt anpassade till sin miljö

Senast ändrad: 01 mars 2021
Kor på bete, foto.

Förutsättningarna för att hålla boskap skiljer sig åt mellan olika delar av vårt avlånga land. Koraser med olika ursprung har olika egenskaper till följd av naturligt urval och målinriktad avel. Ett starkt genetiskt urval av djur för särskilda egenskaper lämnar spår i form av minskad variation i vissa delar av arvsmassan.

I en studie där forskare vid SLU deltog studerades genetiska markörer i DNA från 106 djur av fem koraser från olika delar av Sverige; fjällnära boskap, fjällko, svensk lågland, SRB och rödkulla. För de flesta raserna sågs spår av genetiskt urval för mjölkavkastning, mjölkens sammansättning, tillväxt, reproduktion samt resistens mot sjukdomar och parasiter.

Hos fjällnära boskap och fjällkor verkar urval även ha skett för förmåga att anpassa sig till kallt klimat och högre höjder. Även deras kroppsstorlek har påverkats. Troligen har mindre djur lättare överlevt under perioder av foderbrist tidigare i historien. Den genetiska anpassningen tydliggör värdet av att bevara en mångfald av raser för framtiden.

Referens

Ghoreishifar SM, Eriksson S, Johansson AM, Khansefid M, Moghaddaszadeh-Ahrabi S, Parna N, Davoudi P, Javanmard A. 2020. Signatures of selection reveal candidate genes involved in economic traits and cold acclimation in five Swedish cattle breeds. Genetics Selection Evolution 52: 52, doi: 10.1186/s12711-020-00571-5.

Länk till artikeln

https://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-020-00571-5


Kontaktinformation

Susanne Eriksson, forskare FLK
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
susanne.eriksson@slu.se, 018-67 20 07

 

Sidansvarig: ew-red@slu.se