Ur SLU:s kunskapsbank

Tjurspermier kommunicerar med varandra

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Spermier behöver gå igenom ett antal mognadssteg för att kunna befrukta en äggcell. Ett av stegen kallas för kapacitering, vilket bland annat innebär att spermierna simmar på ett mera ryckigt sätt för att kunna ta sig fram den sista biten till ägget. När de simmar på detta sätt säger man att de är hyperaktiverade.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har studerat hur en signalmolekyl kallad cAMP reglerar kapaciteringen av tjurspermier. Resultaten visar att mängden cAMP runt omkring spermierna styr flera viktiga steg i kapaciteringen. cAMP produceras av spermierna, och när cAMP-produktionen blockerades, fungerade inte kapaciteringen. När cAMP tillsattes till spermierna ökade hyperaktiveringen; spermiernas energiproduktion ökade och flera signalvägar aktiverades.

Resultaten tyder på att spermier inte bara konkurrerar med varandra, de kommunicerar och hjälper också varandra genom att utsöndra cAMP.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad i oktober 2017

 

 
 

 

 

Studien finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning, Boehringer Ingelheims fond och två argentinska forskningsråd.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1093/molehr/gax030

Referens

Carlos Agustín I. Alonso, Claudia E. Osycka-Salut, Luciana Castellano, Andreína Cesari, Nicolás Di Siervi, Adrián Mutto, Anders Johannisson, Jane M. Morrell, Carlos Davio, Silvina Perez-Martinez. Extracellular cAMP activates molecular signalling pathways associated with sperm capacitation in bovines. Molecular Human Reproduction: Basic science in reproductive medicine. Volym 23, sid 521–534.


Kontaktinformation

Anders Johannisson
Forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion

Telefon: 018-672140
E-post: anders.johannisson@slu.se