Ur SLU:s kunskapsbank

Träning i motiverande samtal förbättrar veterinär rådgivning

Senast ändrad: 11 september 2020
man och kor

Motiverande samtal är effektiva för att stödja människors förändring, till exempel när det gäller alkohol, rökning och livsstil. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med MeetMe Psykologkonsult AB, MICLab AB och Bristol Veterinary School utvärderat ett upplägg för utbildning i motiverande samtal för veterinärer som arbetar med rådgivning till mjölkgårdar.

Utbildningen bestod av 6 träffar utsträckta över ett halvår. Teori varvades med praktiska övningar och deltagarna fick coaching och återkoppling på egna insatser. Mellan träffarna skulle veterinärerna läsa en handbok och träna sina färdigheter.

Veterinärernas kommunikation före och efter utbildningen undersöktes med hjälp av rollspel med skådespelare som föreställde mjölkbönder. Vid varje träff fyllde veterinärerna i en enkät om utbildningen. Alla deltagare förbättrade sin kommunikation i något avseende. Utbildningens relevans fick betyget 4,9 och upplägget 5,1 på en 6-gradig skala.

Slutsatsen är att träning i motiverande samtal kan förbättra veterinärers förmåga att stödja gårdars insatser för djurhälsa och djurvälfärd.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1136/vr.105646

Referens

Svensson, C., Wickström, H., Emanuelson, U., Bard, A.M., Reyher, K.K., Forsberg, L. Training in Motivational Interviewing improves cattle veterinarians' communication skills in veterinary herd health management. Veterinary Record 2020, doi:10.1136/vr.105646.


Kontaktinformation

Catarina Svensson
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för idisslarmedicin                                                        

Telefon: 018-671391
E-post: catarina.svensson@slu.se