Ur SLU:s kunskapsbank

Transportproteiners betydelse för mjölkens kvalitet

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Transportproteiner är viktiga för utsöndring av vitaminer, fettsyror och andra nödvändiga ämnen till mjölken då den bildas i juvret, men fungerar även som transportörer av icke önskvärda kemiska ämnen. Förekomsten av vissa transportproteiner ökar under dräktighet och laktation, vilket kan leda till ökade halter av läkemedel och andra föroreningar i mjölken och därmed påverka livsmedelssäkerhet och djurhälsa.

Forskare vid SLU har studerat sex olika transportprotein (tre av typen ABC och tre SLC) i juverceller från mus och ko. Alla sex transportproteinerna återfanns i muscellerna, medan bara två kunde ses i celler från ko. Studien visade också att både förekomsten och funktionen av transportproteinet MDR1 ökade då cellerna exponerades för svampbekämpningsmedlet prokloraz.

Resultaten visar att transportproteinerna kan studeras i musceller vilket ofta är praktiskt fördelaktigt inom forskning och att exponering för kemikalier kan påverka transportproteinernas förekomst och funktion. Detta kan i sin tur påverka koncentration av näringsämnen och föroreningar i mjölken.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad juni 2016

 

 
 
Länk till artikeln:

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0151904

Referens:

Yagmur Yagdiran, Agneta Oskarsson, Christopher H. Knight, Jonas Tallkvist (2016). ABC- and SLC-Transporters in Murine and Bovine Mammary Epithelium – Effects of Prochloraz. PloS ONE 11(3): e0151904


Kontaktinformation

Agneta Oskarsson
Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för farmakologi och toxikologi                                                        

Telefon: 018-673533
E-post: agneta.oskarsson@slu.se