Ur SLU:s kunskapsbank

Förbättra ekonomin i ungnötsproduktionen

Senast ändrad: 26 november 2021
Kristina Holmström med projektets korsningsstutar, foto.

Lönsamheten i nötköttsproduktionen är pressad. För att förbättra ekonomin bör man välja en lämplig uppfödningsmodell för gårdens förutsättningar. Större besättning med låg arbetsåtgång per djur och/eller billig befintlig byggnad kan vara andra sätt att få svarta siffror på sista raden i kalkylen, liksom att ha ungnötsuppfödning med korsningar mellan mjölk- och köttras.

Vi har beräknat lönsamheten vid uppfödning av renrasiga mjölkrasstutar och -tjurar samt korsningar av mjölkras x köttras i olika stora besättningar på olika platser i Sverige. Resultaten visar att ungtjurar som föds upp på stall i de flesta fall är lönsammare än stutar på naturbetesmark, oavsett ras, besättningsstorlek eller geografiskt läge. Mjölkras x köttraskorsningstjurar är mestadels lönsammare än rena mjölkrastjurar.

Stutar kan vara lönsammare än tjurar om det finns stora, väl arronderade naturbetesmarker med mycket miljöersättning för så kallade särskilda värden. Detta gäller speciellt med rena mjölkrasstutar i uppfödningsmodeller med närmare 30 månaders slaktålder. I känslighetsanalyser fann vi också att stutar kan vara mer lönsamma än tjurar, om man har tillgång på byggnadsyta utan lönsam alternativ användning.

Referens

Holmström K, Kumm K-I, Andersson H, Nadeau E, Arvidsson Segerkvist K, Hessle A. 2021. Economic incentives for preserving biodiverse semi-natural pastures with calves from dairy cows. Journal for nature conservation 2021, vol. 64, August 2021 

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.jnc.2021.126010


Kontaktinformation

Kristina Holmström, doktorand
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
kristina.holmstrom@slu.se, 070-358 55 30