Ur SLU:s kunskapsbank

Vad påverkar mjölkkors livslängd?

Senast ändrad: 27 december 2021

En genomsnittlig svensk mjölkko kalvar tre gånger och slås därefter ut redan vid fem års ålder. Flera kända faktorer påverkar livslängden hos kor och ett effektivt avelsarbete har gjort att svenska kor har hög genetisk potential för längre liv. Trots detta har den faktiska livslängden inte ökat under de senaste decennierna.

I en studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet besvarade 228 mjölkproducenter en enkät om besättningens inhysning, utfodrings-, och skötselrutiner. Det var bara ett fåtal av faktorerna som hade samband med den genomsnittliga livslängden. Besättningar med en längre livslängd använde i större utsträckning avelsrådgivning och var mer benägna att kontakta veterinär när de upptäckte sjuka djur. Däremot att använda djurhälsorådgivning eller att ha ett stort avelsintresse var associerat med en kortare genomsnittlig livslängd i besättningen. Lantbrukarens ålder var också förknippat med kornas livslängd, där en äldre lantbrukare hade en längre livslängd på korna i sin besättning.

Studien finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-018-0390-8

Referens

Alvåsen K, Dohoo I, Roth A & Emanuelson U. 2018. Farm characteristics and management routines related to cow longevity: a survey among Swedish dairy farmers. Acta Veterinaria Scandinavica 60:38.


Kontaktinformation

Karin Alvåsen, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
karin.alvasen@slu.se, 018-67 13 23, 070-541 32 27