Ur SLU:s kunskapsbank

Val av avelsvärderingsmodell viktig för fruktsamhetstrenden

Senast ändrad: 09 oktober 2020

I de nordiska länderna har vi länge avlat för god fruktsamhet och juverhälsa hos mjölkkor. Därför har vi inte haft samma negativa utveckling av dessa egenskaper i Norden som man sett i länder med mer ensidig avel för hög mjölkproduktion.

Men hur bra har utvecklingen verkligen varit för den svenska röda korasen SRB? Med dagens avelsvärderingsmodell kan ogynnsamma trender i fruktsamhet i viss mån döljas.

För att undersöka den faktiska genetiska utvecklingen av egenskaperna fruktsamhet, juverhälsa och mjölkproduktion har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet jämfört resultatet av olika modeller för avelsvärdering.

Resultaten visade att en statistisk modell där både mjölkproduktion och funktionella egenskaper (såsom fruktsamhet och juverhälsa) ingår samtidigt, ger en tydligare bild av det genetiska framsteget. Även i den känsligare modellen som analyserade fruktsamhet och juverhälsa samtidigt med mjölkproduktion såg dock den genetiska utvecklingen för fruktsamhet och juverhälsa relativt bra ut hos SRB.

Trots det visade resultaten att ännu lite högre vikt bör läggas vid fruktsamhet i avelsarbetet för att undvika en försämring av fruktsamheten på sikt.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad september 2017

 

 
 

 

 

Länk till publikationen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28220561

Referens

Eriksson, S., Johansson, K., Hansen Axelsson, H., Fikse, W. F. 2017. Genetic trends for fertility, udder health and protein yield in Swedish red cattle estimated with different models. J. Anim. Breed. Genet. 134:308-321. doi: 10.1111/jbg.12256.


Kontaktinformation

Susanne Eriksson, forskare FLK
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
susanne.eriksson@slu.se, 018-67 20 07