Ur SLU:s kunskapsbank

Alternativ till antibiotika vid hantering av hingstsperma

Senast ändrad: 18 maj 2021

Hingstsperma förorenas av bakterier under samling och hantering. För att förlänga spermiernas överlevnad, och för att undvika överföring av bakterier till stoet vid inseminering, tillsätts antibiotika i spermans spädningsvätska. Användningen av antibiotika ger risk för uppkomst av antibiotikaresistens och därför behövs nya metoder för spermahantering.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med Wiens universitet analyserat bakterier i hingstsperma och undersökt effekten av den antibiotikakombination som används i kommersiella spädningsvätskor, lincomycin och spectinomycin. Som alternativ till antibiotika undersöktes effekten av att centrifugera spermaproven genom en kisel-kolloid som separerar livskraftiga spermier från skadade spermier och kanske även från bakterier. Metoden används sedan tidigare på ett antal andra djurslag.

Spermaprover från sex ponnyhingstar delades upp och spädningsvätska med eller utan antibiotika (lincomycin och spectinomycin) tillsattes. Proven behandlades sedan med eller utan kolloid-centrifugering. Inom två timmar efter insamlingen genomgick alla prov en bakteriologisk undersökning.

Sammantaget identifierades 31 olika bakteriearter i spermaproven. Bakterier av släktet Corynebacterium spp. hittades i alla prov. Centrifugering genom kolloiden tog bort större delen av bakterierna och studien visar att metoden kan fungera som ett godtagbart alternativ till användning av antibiotika vid hantering av hingstsperma.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/rda.13366

Referens

Al‐Kass, Z, Spergser, J, Aurich, C, Kuhl, J, Schmidt, K, Morrell, JM. Effect of presence or absence of antibiotics and use of modified single layer centrifugation on bacteria in pony stallion semen. Reprod Dom Anim. 2019; 54: 342– 349.