Ur SLU:s kunskapsbank

Är alla rörelseasymmetrier hos ridhästar smärtutlösta?

Senast ändrad: 03 juni 2021

Forskningsstudier har visat att många friska ridhästar i full träning rör sig lika asymmetriskt som hästar som utreds för lindriga hältor. Idag saknas kunskap för att bedöma om hästar med mindre rörelseasymmetrier har ont eller om rörelsemönstret kan uppkomma utan smärta.

I den aktuella studien undersökte forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Royal Veterinary College i Storbritannien om rörelseasymmetrier hos ridhästar i full träning minskar vid behandling med smärtstillande antiinflammatorisk medicin (Meloxicam) och därmed kan anses vara smärtutlösta.

Studien inkluderade 66 hästar som var i full träning, ansågs ohalta av ryttaren och inte nyligen hade behandlats för hälta, men som uppvisade rörelseasymmetrier som överskred vanligen använda gränsvärden för hälta. Skillnader i hästarnas rörelsemönster före och efter behandling med Meloxicam i rekommenderad dos analyserades med det sensorbaserade systemet Lameness Locator.

Behandlingen påverkade inte hästarnas rörelsemönster. De konstaterade asymmetrierna kan därför vara naturligt förekommande variationer i rörelsemönstret, ej orsakade av smärta, men studien kan inte utesluta att vissa av hästarna hade ont. Vi vet väldigt lite om kronisk smärta hos häst och vid vilka ortopediska skador denna typ av behandling har effekt. Frågeställningarna bör studeras ytterligare för att förbättra diagnostik och behandling av hälta hos sporthästar.

Studien är finansierad av Stiftelsen Hästforskning och Formas.

Vi skulle vilja rikta ett stort tack både till de privata hästägarna samt Föreningen för den Beridna Högvakten, Ridskolan Strömsholm, Färingsö Ridskola och Uppsala Yrkesgymnasium Jälla som alla bidrog med hästar till studien.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221117

Referens

Persson-Sjodin E, Hernlund E, Pfau T, Haubro Andersen P, Holm Forsström K, Rhodin M (2019) Effect of meloxicam treatment on movement asymmetry in riding horses in training. PLoS ONE, 14(8): e0221117


Kontaktinformation

Emma Persson Sjödin
Doktorand vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi
Telefon: 018-671821
E-post: emma.persson.sjodin@slu.se