Ur SLU:s kunskapsbank

Är tölt jobbigare än trav?

Senast ändrad: 27 december 2021

Det behövs i allmänhet mer träning för att få en islandshäst att tölta lätt och balanserat i ren takt än att trava och det har därför föreslagits att tölt kan vara mer fysiskt krävande än trav.

I den här studien undersöktes bl.a. hjärtfrekvens, andelen röda blodkroppar och mjölksyra i blodet i trav och tölt hos åtta välutbildade islandshästar. Jämförelsen gjordes på en sträcka om 642 m i tre standardiserade hastigheter. Hästarna gjorde testen två gånger, med olika ryttare.

Resultaten visade att det fanns statistiska skillnader mellan trav och tölt men skillnaderna var små, nästan försumbara. De skillnader som observerades pekade dock alla i samma riktning, att tölt krävde mer arbete och kanske mer anaerobt arbete (mjölksyrabildande).

Dessa observationer är logiska, eftersom stegfrekvensen var högre i tölt än i trav (106 jämfört med 94 steg/min), d.v.s. fler muskelkontraktioner måste göras i tölt än i trav. Flera studier behöver dock göras för att bättre förstå vilken betydelse t.ex. talang (genetik), träningsstatus, sträcka och underlag har.

Länk till artikeln

http://dx.doi.org/10.2527/jas.2015-9141

Referens

Stefánsdóttir G J, Ragnarsson S, Gunnarsson V, Roepstorff L, Jansson A. (2015) A comparison of the physiological response to tölt and trot in the Icelandic horse. Journal of Animal Science. Vol. 93 no. 8. DOI: 10.2527/jas.2015-9141


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06