Ur SLU:s kunskapsbank

Bakterieförekomst i hingstsperma

Senast ändrad: 03 juni 2021
Ung hingst

Hingstsperma blandas med hingstens normala bakterieflora vid sin passage genom reproduktionsorganet. Bakterierna kan ge försämrad spermakvalitet vid lagring och vissa kan orsaka sjukdom hos ston. Sperma från avelshingstar brukar därför testas för sjukdomsframkallande bakterier innan avelssäsongen, och antibiotika tillsätts vid lagring av sperma. För att undvika överanvändning av antibiotika behövs kunskap om vilka tänkbart sjukdomsframkallande bakterier som finns i samlad sperma.

För att få överblick över vilka bakterier man hittar i hingstsperma har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) sammanställt resultaten från de 2308 bakterieanalyser av hingstsperma som gjordes vid SVA under perioden 2007-2017.

Den anmälningspliktiga bakterien Taylorella equigenitalis som orsakar sjukdomen smittsam livmoderinflammation (CEM) hos ston identifierades endast hos 11 hingstar under perioden. Klebsiella pneumoniae och beta-hemolytiska streptokocker, som kan orsaka livmoderinflammation och infertilitet hos ston, var de vanligast förekommande sjukdomsframkallande bakterierna. Även Pseudomonas aeruginosa som kan orsaka livmoderinflammation hittades i enstaka prov. Sammanfattningsvis var det stora skillnader i antalet funna bakteriearter olika år.

Studiens bidrar med information som är viktig för att bestämma riktlinjer för testning och behandling av hingstar före avel.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-019-0459-z

Referens

Al-Kass Z, Eriksson E, Bagge E. et al. Bacteria detected in the genital tract, semen or pre-ejaculatory fluid of Swedish stallions from 2007 to 2017. Acta Vet Scand (2019), 61, 25.