Ur SLU:s kunskapsbank

DNA visar hur avel format den svenska varmblodshästen

Senast ändrad: 27 december 2021
"Tip top", svenskt varmblod

Uppfödare av den svenska varmblodshästen har genom tiderna prioriterat prestationsegenskaper och under de senaste decennierna har avelsurvalet styrts alltmer specifikt mot prestation inom dressyr eller hoppning. För att se hur denna typ av avel speglas i arvsmassan har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet jämfört arvsmassan hos svenska varmblod och exmoorponnyer.

Att aktivt avla för vissa egenskaper innebär att många individer inom en ras får samma egenskaper och att den genetiska variationen i vissa delar av arvsmassan sänks. I den aktuella studien visades att de regioner i arvsmassan hos svenska varmblodshästar som har låg genetisk variation är koncentrerade till endast fem av hästens 64 kromosomer. Resterande delar av arvsmassan visade inga tecken på inavel.

Forskarna drar slutsatsen att de utpekade kromosomregionerna innehåller gener för viktiga prestationsegenskaper, något som stöds av jämförelse med exmoorponnyer som inte selekterats för sportprestation. Dessa hästars låga genetiska variation var istället jämnt fördelad över hela arvsmassan och tros vara orsakad av inavel.

Studien visade att gener som är involverade i neurologisk signalering, muskeltillväxt och fertilitet har selekterats hos svenska varmblodshästar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s12864-019-6079-1

Referens

Signatures of selection in the genome of Swedish warmblood horses selected for sport performance. Michela Ablondi, Åsa Viklund, Gabriella Lindgren, Susanne Eriksson and Sofia Mikko. BMC Genomics volume 20, Article number: 717 (2019).


Kontaktinformation

Sofia Mikko
Forskare vid institutionen för husdjursgenetik, SLU
Husdjursgenetiska laboratoriet                                                        


Telefon: 018-671979
E-post: sofia.mikko@slu.se