Ur SLU:s kunskapsbank

Ledbehandling med autologt konditionerat serum

Senast ändrad: 03 juni 2021
Hästögon

Behandling med så kallat autologt konditionerat serum (ACS), som bland annat säljs under handelsnamnet IRAP, används för att behandla ledinflammation hos hästar. ACS tillverkas av hästens eget blod, vilket tas ut och behandlas i speciella rör. Delar av blodet sprutas därefter in i hästens drabbade leder. Behandlingens effekt och eventuella verkningsmekanismer är dåligt undersökta men teorin är att cytokiner och tillväxtfaktorer (proteiner som ingår i immunförsvaret respektive styr tillväxt) skulle ha en gynnsam effekt på ledinflammationen.

För att ta reda på mer har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet undersökt hästar som spontant drabbats av hälta och behandlats med ACS. Hästarna behandlades vid tre tillfällen med cirka två veckors mellanrum och graden av hälta jämfördes före och efter behandlingstiden. Innehållet av cytokiner och tillväxtfaktorer analyserades i de respektive hästarnas ACS.

Resultaten visade att det fanns stora individuella skillnader i innehållet av cytokiner och tillväxtfaktorer mellan hästarnas ACS. Ytterligare studier behövs för att utvärdera behandlingseffekten och för att förstå eventuella verkningsmekanismer.

Studien finansierades av Stiftelsen Hästforskning och the Norwegian Research Council.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s12917-020-02391-7

Referens

Marques-Smith, P., Kallerud, A. S., Johansen, G. M., Boysen, P., Jacobsen, A. M., Reitan, K. M., Henriksen, M. M, Löfgren, M. & Fjordbakk, C. T. (2020). Is clinical effect of autologous conditioned serum in spontaneously occurring equine articular lameness related to ACS cytokine profile? BMC Veterinary Research, 16(1), 1-9.