Ur SLU:s kunskapsbank

Endotoxinemi ger utdraget inflammationssvar hos häst

Senast ändrad: 26 januari 2021
Häst

Endotoxinemi är en vanlig och allvarlig komplikation vid bland annat kolik och kraftig luftvägsinfektion hos häst. Gifter från bakterier passerar ut i blodet och hästarnas immunsvar reagerar med en mycket kraftig inflammation som kan störa en rad viktiga kroppsfunktioner. För att förbättra bedömning av provsvar och behandling av hästar med endotoxinemi har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet studerat sjukdomsförloppet i detalj.

I den aktuella studien följdes åtta ursprungligen friska hästar under sex dygn efter att de fått en låg dos endotoxin i blodet under sex timmar. Koncentration av vita blodkroppar och tre viktiga inflammationsmarkörer (prostaglandin F2α-metabolit, serumamyloid A och serumjärn) analyserades i blodprov.

Sjukdomstecknen hos hästarna var mest uttalade under de första 24 timmarna, för att sedan klinga av. Trots att hästarna bedömdes som friska efter 48 timmar kvarstod förändringar hos vissa inflammationsmarkörer flera dagar senare.

Resultaten talar för att endotoxinemi ger ett utdraget inflammationssvar. Detta har betydelse för hur blodprovsanalyser kan användas för att bedöma var i sjukdomsförloppet en häst med endotoxinemi befinner sig.

Länk till publikatonen

https://doi.org/10.1111/vcp.12870

Referens

Lilliehöök, I, Bröjer, J, Nostell, K, et al. Hematologic, prostaglandin F2α‐metabolite, serum amyloid A, and serum iron changes in horses with experimentally induced endotoxemia. Vet Clin Pathol. 2020; 49: 319– 325.