Ur SLU:s kunskapsbank

Får arabiska fullblodshästar kolik oftare än andra hästar?

Senast ändrad: 18 maj 2021
häst som äter hö

Kolik är ett samlingsnamn för buksmärta och är en av de vanligaste hälsostörningarna hos hästar. I tidigare studier, varav flera genomförts i USA, har hästar av rasen arabiskt fullblod rapporteras vara överrepresenterade för kolik.

Det är inte känt om arabiska fullblod har rasbundna egenskaper som gör att de lättare drabbas av kolik, eller om problemet är ett resultat av skötsel- och utfodringstraditioner som förknippas med en viss typ av häst, användningsområde eller geografiskt område.

För att kartlägga förekomsten av kolik och för att undersöka skötsel- och utfodringsrutiner för arabiska fullblod i Sverige, har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet genomfört en enkätstudie. Enkätstudien omfattade ca 8 % av de arabiska fullblod som är registrerade i Sverige.

Resultaten visade att kolik, munhåleproblem och luftvägsproblem var de tre vanligaste utfodringsrelaterade hälsoproblemen, men också att kolikfrekvensen var ungefär densamma som hos andra hästpopulationer i Sverige. Däremot var förekomsten av munhåleproblem något som kan behöva uppmärksammas i rasen framöver.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2017.03.001

Referens

Larsson, A., Müller, C.E. 2018. Owner reported management, feeding and nutrition-related health problems in Arabian horses in Sweden. Livestock Science 215, 30-40.