Ur SLU:s kunskapsbank

Förändringen från draghäst till ridhäst syns i arvsmassan

Senast ändrad: 27 december 2021
Bardigianohäst

Bardigiano är en italiensk hästras som traditionellt har använts inom jordbruket. Efter andra världskriget sjönk efterfrågan och rasen minskade till 155 individer. Idag finns ca. 3 000 bardigianohästar och rasen används nu främst till ridning och lättare körning. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har deltagit i en italiensk studie av genetisk variationsrikedom inom rasen.

Så kallade genetiska markörer, punkter i arvsmassan som kan användas för att visa nivån av genetisk variation i en ras eller art, analyserades i prov från 88 bardigianohästar. Resultaten visade på låg genetisk variation och relativt höga nivåer av inavel. Inaveln verkade främst ha skett längre tillbaka i tiden och är troligen kvarvarande spår av perioder med få individer i rasen.

Forskarna såg att vissa delar av arvsmassan innehöll mindre variation än andra, vilket kan förklaras med att hästar med vissa egenskaper systematiskt valts ut för avel. Bland annat sågs att gener som styr kroppsstorlek och exteriör hade påverkats. Detta stämmer med att bardigianohästarna, som är kända för att vara lugna och robusta men relativt små, på senare tid avlats för större storlek. Även motståndskraft mot sjukdomar och pälsfärg verkar ha varit föremål för selektion i rasen.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani10061005

Referens

Ablondi, M.; Dadousis, C.; Vasini, M.; Eriksson, S.; Mikko, S.; Sabbioni, A. Genetic Diversity and Signatures of Selection in a Native Italian Horse Breed Based on SNP Data. Animals 2020, 10, 1005.


Kontaktinformation

Susanne Eriksson, forskare FLK
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
susanne.eriksson@slu.se, 018-67 20 07