Ur SLU:s kunskapsbank

Förekomst av neurom i kastrationsärr hos häst

Senast ändrad: 09 december 2021

I Sverige kastreras de flesta hingstarna vilket gör kastration till ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen inom hästmedicin. Vid kastrationen krossas testikelnerverna och skärs sedan av. Under läkningsprocessen kan nervfibrerna tillsammans med ärrvävnad bilda små strukturer som kallas neurom. Man vet att neurom som bildas efter andra ingrepp kan orsaka smärta men hur vanligt det är att neurom bildas efter kastration hos häst, och om detta är smärtsamt, har inte undersökts tidigare.

I den aktuella studien undersökte forskare från Sveriges lantbruksuniversitet kastrationsärren hos 20 valacker som av olika anledningar kommit in till universitetet för obduktion. Ärrvävnaden undersöktes med hjälp av immunohistokemisk ljusmikroskopi, en metod som ofta används för att identifiera och synliggöra specifika vävnadsstrukturer.

Hos 13 av de 20 hästarna påvisades neurom på ena eller båda sidorna av kastrationsärret. Den aktuella studien visar dock inte om dessa neurom kan ha orsakat smärta hos hästarna. Fortsatta studier behövs för att klargöra om och när kastrationsneurom ger smärta, smärta från området skulle till exempel kunna visa sig som oförklarlig bakbenshälta eller beteendeproblem. Det behöver också utredas om vissa tekniker för kastration kan förhindra eller främja bildandet av neurom.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-019-0479-8

Referens

Bengtsdotter, E.A., Ekman, S. & Andersen, P.H. Neuromas at the castration site in geldings. Acta Vet Scand 61, 43 (2019) doi:10.1186/s13028-019-0479-8


Kontaktinformation

Stina Ekman, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
stina.ekman@slu.se
018-67 11 91