Ur SLU:s kunskapsbank

Genetiska studier förbättrar fruktsamhet hos fullblod

Senast ändrad: 14 september 2020
Varmblod

Intensivt avelsurval ger ofta en hög grad av inavel och kan leda till att skadliga arvsanlag anrikas i arten eller rasen. Detta kan bland annat leda till ökad fosterdöd och därmed sänkt fertilitet. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med australiensiska kollegor undersökt förekomsten av sådana fertilitetssänkande arvsanlag hos fullblodshästar. En hästtyp som sedan lång tid intensivt avlats för atletisk prestation.

Forskarna fann specifika varianter av genen LY49B som sannolikt är skadliga för fosterutvecklingen hos fullblod i de fall de nedärvs från båda föräldrarna (homozygot). Genens funktion är inte helt känd men kan kopplas till infästningen av embryot i livmodern, och de funna genvarianterna gör troligtvis att genens funktion går förlorad.

Studien visade också att en betydande andel av fullblodshästarna bar dessa fertilitetssänkande arvsanlag i enkel uppsättning (heterozygoter). Detta innebär att det finns en hög risk att båda föräldradjuren i en tänkt avelskombination bär de skadliga genvarianterna och att genen får en stark påverkan på fertiliteten i rasen.

Identifiering av fler fertilitetssänkande arvsanlag hos häst kan bidra till att förbättra fruktsamheten.

Studien finansierades av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1038/s41598-020-68946-8

Referens

Todd, E.T., Thomson, P.C., Hamilton, N.A. et al. A genome-wide scan for candidate lethal variants in Thoroughbred horses. Sci Rep 10, 13153 (2020).